שמעון יאיר כהן

צילום חתונות

סיור

צילומי חופה

מקום

סלואו

ריקודים